Object

Title: Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

Publikacja naukowa jest efektem prac badawczych podjętych w ramach projektu Innovative Social Investement: Strengthening Communities in Europe (InnoSI) nr 649189, sfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Realizowane w ramach niniejszego projektu prace badawcze prowadzone w latach 2015–2017 obejmowały wiele etapów: od analizy istniejącej literatury przedmiotu, poprzez określenie ram instytucjonalnych, finansowych i politycznych inwestycji społecznych w wybranych państwach europejskich, konstruowanie wskaźników ich pomiaru, identyfikację innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym w Europie, analizę wybranych studiów przypadków czy wreszcie po próby prognozowania scenariuszy przyszłości dla rozwoju inwestycji społecznych na podstawie metody foresight. Przedstawione w zarysie założenia paradygmatu inwestycyjnego i kontrowersje pojawiające się wokół tej koncepcji wskazują na aktualność problematyki i duże zainteresowanie inwestycjami społecznymi zarówno w aspekcie naukowym, jak i w praktyce. Te dwa obszary – teorię i praktykę – Autorki łączą również w niniejszej monografii. Monografia prezentuje podejście inwestycyjne w politykach publicznych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kontekstu rozwiązań i podejmowanych w praktyce działań inwestycyjnych. Oddawana do rąk czytelnika monografia stanowi wkład w naukowy dyskurs dotyczący innowacyjnych inwestycji społecznych. W warstwie koncepcyjno-metodologicznej rozważania podjęte na jej łamach opierają się na teorii zmiany, prezentującej założenia wstępne i kluczowe działania, jakie należy podjąć w celu realizacji skutecznej i efektywnej interwencji publicznej. Teoria zmiany ma zastosowanie do analizy rezultatów inwestycji społecznej, której przykładem jest Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS, będący przedmiotem ewaluacji przeprowadzonej na przykładzie wybranego projektu.

Date issued:

2017

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89467 ; ISBN 978-83-7383-929-8 ; doi 10.7366/9788373839298

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Mar 20, 2018

In our library since:

Mar 20, 2018

Number of object content hits:

59

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94975

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information