Object

Title: Debt reduction as a main purpose of consumer bankruptcy ; Oddłużenie jako podstawowy cel postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Debt reduction as a main purpose of consumer bankruptcy  
Oddłużenie jako podstawowy cel postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Creator:

Migaj, Joanna

Subject and Keywords:

main target of consumer bankruptcy   debt reduction   writing of the debts   position of a debtor and a creditor   consumer bankruptcy   striking a bargain with creditors assembly   plan of repayments  
plan spłaty   układ ze zgromadzeniem wierzycieli   cele upadłości   upadłość konsumencka   oddłużenie   sytuacja wierzyciela i dłużnika   umorzenie wierzytelności

Description:

The study is devoted to the issue of a debt reduction as a main target of consumer bankruptcy and its relation to the creditor’s satisfaction, which is limited only to the debtor’s abilities. The subject matter of the debt reduction is showed in its three legal forms: establishing the plan of repayments then writing off the rest of the debts, writing of the debts without previous repayments and striking a bargain with creditors assembly. These leads to the conclusion, that the present conditions of consumer bankruptcy law settles privilege for consumer and makes the disproportion between the position of a debtor and a creditor distinct.  

Celem tego opracowania jest ukazanie realizacji funkcji postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zwanego upadłością konsumencką. Jego istotą jest oddłużenie rzetelnych dłużników, a zaspokojenie wierzycieli jedynie w miarę możliwości dłużników. Problematyka oddłużenia omówiona została w trzech jej formach: ustalenia planu spłaty wierzycieli i następnie umorzenia zobowiązań, których dłużnik nie będzie w stanie wykonać, umorzenia zobowiązań dłużnika bez ustalania planu spłaty w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, a także restrukturyzacji zobowiązań upadłego z możliwością zawarcia układu między dłużnikiem a wierzycielami. Rozważania prowadzą do wniosku, że obecny kształt upadłości konsumenckiej jest daleko idącym uprzywilejowaniem konsumenta, prowadzącym do minimalizowania dolegliwości związanych z ogłoszeniem upadłości w celu umożliwienia konsumentowi uzyskania nowego startu, ustanawiając dysproporcję między pozycją konsumenta a wierzyciela.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89466   ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Migaj

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Mar 17, 2018

Number of object content hits:

2 002

Number of object content views in PDF format

2502

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94974

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information