Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Oddłużenie jako podstawowy cel postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Creator:

Migaj, Joanna

Subject and Keywords:

plan spłaty ; układ ze zgromadzeniem wierzycieli ; cele upadłości ; upadłość konsumencka ; oddłużenie ; sytuacja wierzyciela i dłużnika ; umorzenie wierzytelności

Description:

Celem tego opracowania jest ukazanie realizacji funkcji postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zwanego upadłością konsumencką. Jego istotą jest oddłużenie rzetelnych dłużników, a zaspokojenie wierzycieli jedynie w miarę możliwości dłużników. Problematyka oddłużenia omówiona została w trzech jej formach: ustalenia planu spłaty wierzycieli i następnie umorzenia zobowiązań, których dłużnik nie będzie w stanie wykonać, umorzenia zobowiązań dłużnika bez ustalania planu spłaty w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, a także restrukturyzacji zobowiązań upadłego z możliwością zawarcia układu między dłużnikiem a wierzycielami. Rozważania prowadzą do wniosku, że obecny kształt upadłości konsumenckiej jest daleko idącym uprzywilejowaniem konsumenta, prowadzącym do minimalizowania dolegliwości związanych z ogłoszeniem upadłości w celu umożliwienia konsumentowi uzyskania nowego startu, ustanawiając dysproporcję między pozycją konsumenta a wierzyciela.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red. ; Głodowski, Włodzimierz. Rec. ; Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Migaj

Autor opisu:

MG