Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Materialnoprawne oraz formalnoprawne następstwa przelewu wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym po stronie wierzyciela

Creator:

Sarżyński, Hubert

Subject and Keywords:

prawo bankowe   przedawnienie   tytuł wykonawczy   obrót wierzytelnościami   następstwo stron   klauzula wykonalności   zaspokojenie roszczenia

Description:

Opracowanie dotyczy omówienia następstw cesji wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym z punktu widzenia prawa materialnego oraz procesowego. W pierwszej kolejności została omówiona podstawa prawna istnienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz jego istota i charakterystyka, a następnie zostały przedstawione instytucje prawne, które mają zasadnicze znaczenie dla dokonania cesji oraz jej następstw w sferze praw nabywcy takiej wierzytelności. Opracowanie zamknęło się omówieniem najnowszego orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego, który, podejmując tematykę tychże następstw, sprecyzował ograniczenia materialnoprawne oraz formalnoprawne będące konsekwencją zmiany podmiotowej po stronie wierzyciela w przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Hubert Sarżyński

Autor opisu:

MG