Object

Title: Defence legal remedies for spouse of the debtor in enforcement proceedings ; Środki obrony prawnej małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Defence legal remedies for spouse of the debtor in enforcement proceedings  
Środki obrony prawnej małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Creator:

Paszek, Karolina

Subject and Keywords:

adverse claim   spouse debtor   formal legal remedies  
powództwo przeciwegzekucyjne   małżonek dłużnika   formalne środki obrony prawnej

Description:

The subject of this article is to present a legal remedies of the spouse debtor in the execution proceedings. In an attempt to organize the topic discussed substantive and formal legal remdies of protection depending on the legal situation of the spouse in the pending proceedings – as a participant of a party and the third party whose rights have been violated.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie dostępnych małżonkowi dłużnika środków obrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym. Podejmując próbę uporządkowania tematu, omówiono merytoryczne oraz formalnoprawne środki obrony w zależności od sytuacji prawnej małżonka w toczącym się postepowaniu – uczestnika na prawach strony oraz osoby trzeciej, której prawa zostały naruszone.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89464   ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karolina Paszek

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Mar 17, 2018

Number of object content hits:

2 805

Number of object content views in PDF format

3628

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94972

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information