Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Termin upadku zabezpieczenia z art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego a ograniczenie zabezpieczonych hipoteką przymusową praw majątkowych wierzyciela

Creator:

Radziwoń, Marietta

Subject and Keywords:

hipoteka przymusowa   zabezpieczenie roszczeń pieniężnych   termin upadku zabezpieczenia

Description:

Opracowanie dotyczy bezwzględnego charakteru ustawowego terminu upadku zabezpieczenia, polegającego na obciążeniu nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową. Od momentu wejścia w życie art. 7541 § 1 k.p.c., a więc od 2005 r., wywołuje on liczne problemy praktyczne oraz prowokuje dyskusję w doktrynie. W treści opracowania autor tekstu zwrócił uwagę na okoliczności i przyczyny wprowadzenia do polskiego porządku prawnego powyższego przepisu, dokonał analizy pojawiających się wśród komentatorów polskiego procesu cywilnego, a także wśród organów stosujących prawo rozbieżności interpretacyjnych, jak również oddał pod dyskusję stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, dotyczące problemu zgodności z konstytucją tejże regulacji. Następnie dokonał analizy rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, a w końcu, ze względu na stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu – zaproponował możliwość jego zmiany.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marietta Radziwoń

Autor opisu:

MG