Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przedmiot i cele postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód

Creator:

Lewek, Agnieszka

Subject and Keywords:

postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ; udzielenie zabezpieczenia w sprawie o rozwód ; zabezpieczenie władzy rodzicielskiej ; zabezpieczenie roszczeń w sprawach o rozwód ; wniosek o udzielenie zabezpieczenia ; zabezpieczenie alimentów ; postępowanie zabezpieczające ; małżonkowie

Description:

W artykule została omówiona problematyka przedmiotu i celu postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód. Analiza celów postępowania zabezpieczającego miała na celu wykazanie, że przepisy te stają się instrumentem osiągania celów danego postępowania cywilnego, w ramach którego udzielane jest zabezpieczenie. Podjęta została próba przedstawienia najważniejszych poglądów określających przedmiot postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód. Przedstawiono tezę o roszczeniu procesowym będącym przedmiotem procesu. Niniejsze opracowanie ukazuje istotę problematyki zabezpieczenia roszczeń w sprawach o rozwód.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red. ; Głodowski, Włodzimierz. Rec. ; Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Agnieszka Lewek

Autor opisu:

MG