Object

Title: Civil procedure as a sequence of legal actions ; Postępowanie cywilne jako ciąg czynności procesowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Civil procedure as a sequence of legal actions  
Postępowanie cywilne jako ciąg czynności procesowych

Creator:

Gościniak, Michał

Subject and Keywords:

action in connection with legal proceedings (legal/court action) abandonment   judgement by default   civil procedure  
postępowanie cywilne   zaniechanie ukarania   wyrok zaoczny   czynność procesowa

Description:

The following study refers to the analysis of the term civil procedure with a particular emphasis on perceiving a legal case as a sequence of successive legal actions. The article embraces a thorough interpretation of mechanisms obligating parties to conduct relevant legal actions in a course of a law case and legal implications of their abandonment by virtue of Civil Procedure Code.  

Przedstawione opracowanie dotyczy analizy terminu „postępowanie cywilne” ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia procesu jako ciągu następujących po sobie czynności procesowych. W ramach artykułu dokonano interpretacji mechanizmów dyscyplinujących strony do przeprowadzania odpowiednich czynności procesowych w toku sprawy oraz konsekwencje prawne ich zaniechania na mocy kodeksu postępowania cywilnego.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89456   ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Michał Gościniak

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Mar 17, 2018

Number of object content hits:

1 216

Number of object content views in PDF format

1620

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94964

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information