Object

Title: The institution of hearing the minor in the legal regulations of the Code of Civil Procedure ; Instytucja wysłuchania małoletniego w świetle unormowań prawnych kodeksu postępowania cywilnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The institution of hearing the minor in the legal regulations of the Code of Civil Procedure  
Instytucja wysłuchania małoletniego w świetle unormowań prawnych kodeksu postępowania cywilnego

Creator:

Plewka, Joanna

Subject and Keywords:

hearing the minor   family courts   family cases   Polish civil proceeding   litigious and non-litigious proceeding   children’s rights   international regulations  
wysłuchanie małoletniego   sąd rodzinny   sprawy rodzinne   postępowanie cywilne   postępowanie procesowe   postępowanie nieprocesowe   dobro dziecka   prawa dziecka

Description:

The article raises a subject of an institution of hearing the minor in Polish legal system – mainly in Polish civil proceeding. All mentioned issues mostly pertain to matters connecting with international regulations in this purview as well as to question concerns to disparities between hearing the child in litigious and non-litigious proceeding. Moreover, considerations depict premises (age, maturity, condition of each child), which determines the possibility of using the under discussion institution. Furthermore the publication presents the practical problems with exploiting the institution of hearing the minor.  

Artykuł porusza temat dotyczący instytucji wysłuchania małoletniego w polskim systemie prawnym ‒ w szczególności polskiego postępowania cywilnego. Poruszane kwestie odnoszą się przede wszystkim do spraw związanych z regulacjami międzynarodowymi w tym zakresie, a także do różnic między cywilnym postępowaniem procesowym i nieprocesowym. Rozważania opisują również przesłanki, których spełnienie warunkuje możliwość skorzystania z omawianej instytucji. Ponadto w artykule zaprezentowane zostały praktyczne problemy wykorzystywania instytucji wysłuchania dzieci.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89454   ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Plewka

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Mar 17, 2018

Number of object content hits:

1 264

Number of object content views in PDF format

1709

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94962

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information