Object

Title: Responsibility as the main category in law ; Odpowiedzialność jako kategoria podstawowa w prawie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Responsibility as the main category in law  
Odpowiedzialność jako kategoria podstawowa w prawie

Creator:

Bechcicki, Sebastian

Subject and Keywords:

responsibility   category   law   sociology  
kategoria   prawo   odpowiedzialność   socjologia

Abstract:

This article features responsibility in different perspectives, so it provides moderately complex explanation of the term. The definition offered within the text ranges from strict sense to the highest level of abstraction. It is a probe of the field of responsibility in a greater depth than usual, allowing to understand the meaning of responsibility as a basic category of law. Thesis laid open in the article goes beyond contemporary understanding of the term „responsibility”.  

Artykuł ten ukazuje odpowiedzialność z różnych perspektyw, dostarczając w miarę całościowego wytłumaczenia pojęcia. Definicja zaoferowana w tekście sięga przekrojowo, od sensu stricto do najwyższego poziomu abstrakcji. Jest to analiza sfery odpowiedzialności głębsza niż zazwyczaj, pozwalająca na ujęcie odpowiedzialności jako podstawowej kategorii prawa. Tezy artykułu wykraczają poza aktualne rozumienie pojęcia „odpowiedzialność”.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89439   ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Sebastian Bechcicki

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Mar 14, 2018

Number of object content hits:

1 116

Number of object content views in PDF format

1275

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94942

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information