Object

Title: The term of "an obviously groundless action" for revoking a resolution of the General meeting or for declaring it null and void in light of the regulations of art. 423 and 425 of the Commercial Companies Code ; Pojęcie "oczywiście bezzasadnego powództwa" o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności w świetle regulacji art. 423 oraz 425 kodeksu spółek handlowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The term of "an obviously groundless action" for revoking a resolution of the General meeting or for declaring it null and void in light of the regulations of art. 423 and 425 of the Commercial Companies Code  
Pojęcie "oczywiście bezzasadnego powództwa" o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności w świetle regulacji art. 423 oraz 425 kodeksu spółek handlowych

Creator:

Jagodziński, Marcin

Subject and Keywords:

the term of an obviously groundless action   appealing against resolutions   civil penalty   the misuse of procedural safeguards   liability  
zaskarżanie uchwał   nadużycie środków ochrony procesowej   kara cywilna   pojęcie oczywiście bezzasadnego powództwo   odpowiedzialność

Abstract:

This article concerns the term of “an obviously groundless action” for revoking a resolution of the General meeting of a joint stock company or for declaring it null and void. Addressing the issue is justified due to both theoretical and practical reasons – in the context of liability stipulated in art. 423 of the Commercial Companies Code for filing an action demonstrating features specified above. In this publication, I have signalled the fundamental issues concerning the misuse of procedural safeguards and liability for filing “an obviously groundless action” for revoking a resolution of the General meeting of a joint stock company or for declaring it null and void, including the preconditions for the so-called civil penalty. Then, I have conducted detailed considerations concerning “obvious groundlessness of an action”. Within them, I referred to the issue of groundlessness from the factual and legal perspective, and I considered the possibility to acknowledge that also in some cases of partial dismissal of an action, it may be considered to be groundless. In the publication, I also indicated particular cases of “obviously groundless actions” for revoking a resolution of the General meeting of a joint stock company or for declaring it null and void.  

Artykuł niniejszy dotyczy pojęcia „oczywiście bezzasadnego powództwa” o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej lub stwierdzenie jej nieważności. Podjęcie wskazanego zagadnienia jest uzasadnione, zarówno ze względów teoretycznych, jak i praktycznych – w kontekście statuowanej w art. 423 k.s.h. odpowiedzialności z tytułu wytoczenia powództwa o znamionach określonych powyżej. W niniejszej publikacji zasygnalizowałem podstawowe kwestie dotyczące nadużycia środków ochrony procesowej oraz odpowiedzialności z tytułu wytoczenia „oczywiście bezzasadnego powództwa” o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej lub stwierdzenie jej nieważności, w tym przesłanki zasądzenia tzw. kary cywilnej. Następnie przeprowadziłem szczegółowe rozważania dotyczące „oczywistej bezzasadności powództwa”. W ramach nich odniosłem się do kwestii bezzasadności pod względem faktycznym lub prawnym, jak również uczyniłem przedmiotem rozważań możliwość uznania, że również w niektórych przypadkach częściowego oddalenia powództwa może zostać ono uznane za bezzasadne. W publikacji wskazałem także konkretne przypadki „oczywiście bezzasadnych powództw” o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej lub stwierdzenie jej nieważności.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89438   ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Jagodziński

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Mar 14, 2018

Number of object content hits:

974

Number of object content views in PDF format

1384

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94941

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information