Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sala Doświadczania Świata jako nowa przestrzeń rozwijania kompetencji terapeutycznych studentów w czasie praktyk pedagogicznych

Creator:

Jędrzejowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

Sala Doświadczania Świata ; terapia polisensoryczna ; terapia Snoezelen

Abstract:

W tekście zaprezentowany został nowy obszar praktyk studenckich, jakim jest Sala Doświadczania Świata. Studenci pedagogiki mogą w tym miejscu rozwijać swoje kompetencje terapeutyczne i osobowościowe. W takich salach do terapii stosowana jest nowa metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami – Snoezelen. Metoda od lat 70. funkcjonuje na świecie, w Polsce od trzech lat. Wrocław i Kraków stanowią jedyne miejsca, gdzie otwarta jest droga do realizacji praktyk w zakresie pracy metodą Snoezelen z dzieckiem z trudnościami w rozwoju.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.038

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 114-122

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Agnieszka Jędrzejowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.