Object

Title: We teach another way: theory and practice nn training early education teachers ; „Uczymy inaczej”- teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

We teach another way: theory and practice nn training early education teachers  
„Uczymy inaczej”- teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji

Creator:

Włoch, Stanisława

Subject and Keywords:

change   education   pedagogical practice   student   teacher  
edukacja   praktyka pedagogiczna   student   nauczyciel   zmiana

Abstract:

The social, political, technological and cultural changes that take place nowadays, demand changes also in teachers’ training process; since child’s development and effects of teaching depend – to a great extent – on teachers’ knowledge and competences. Contemporary system of training early education teachers contains many gaps and does not account the changes in child’s development. Most controversial is pedagogical practice – a neglected element in teacher education. The paper presents an attempt of drawing up a model training of early education teachers. The author attempts also to answer the question: what measures should be taken in the domain of teachers’ practical training, in accordance with the European tendencies.  

Zachodzące zmiany społeczne, polityczne, technologiczne oraz kulturowe wymagają zmian w kształceniu nauczycieli. Efekty i rozwój ucznia zależą bowiem w dużym stopniu od ich wiedzy i kompetencji. Współczesny system kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji zawiera wiele luk i nie uwzględnia zmian zachodzących w rozwoju dziecka. Największe kontrowersje budzi praktyka pedagogiczna, która jest zaniedbanym ogniwem w kształceniu nauczycieli. W artykule dokonano próby opracowania modelowego kształcenia pedagogów wczesnej edukacji oraz próby odpowiedzi na pytanie o to, jakie należy podjąć działania w zakresie kształcenia praktycznego zgodnie z tendencjami europejskimi.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89421   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.022

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 41-51

Rights holder:

Copyright by Stanisława Włoch

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Mar 12, 2018

Number of object content hits:

366

Number of object content views in PDF format

398

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94924

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information