Object

Title: Pedagogical practice in the context of the reorganization of personnel knowledge about the teaching of future teachers. The proposal to change the model of teacher education ; Praktyka pedagogiczna kontekstem reorganizacji personalnej wiedzy o nauczaniu przyszłych nauczycieli. Propozycja zmiany modelu kształcenia nauczycieli

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pedagogical practice in the context of the reorganization of personnel knowledge about the teaching of future teachers. The proposal to change the model of teacher education  
Praktyka pedagogiczna kontekstem reorganizacji personalnej wiedzy o nauczaniu przyszłych nauczycieli. Propozycja zmiany modelu kształcenia nauczycieli

Creator:

Michalak, Renata

Subject and Keywords:

competences   model of teacher training   pedagogical practice   professional identity of teachers   university education  
kompetencje   kształcenie akademickie   model kształcenia nauczycieli   praktyka pedagogiczna   tożsamość zawodowa nauczycieli

Abstract:

The article presents reflections on the importance of teaching practice in constructing the professional role of candidates for teachers. Besides, it has stressed the value of the high-quality educational practice in learning and enrichment of the relevant experiences in the process of crystallizing the professional identity of adepts of the art of teaching. The article drew attention to the need of developing their key competences in the course of the academic training that led to achieving self-awareness of being a professional. In addition, the article presents an innovative model of candidates for teachers education based on the implementation of changes in the educational environment.  

W artykule zaprezentowano refleksje na temat znaczenia praktyki pedagogicznej dla konstruowania roli zawodowej kandydatów na nauczycieli. Jednocześnie podkreślono wartość wysokiej jakości praktyki edukacyjnej dla zdobywania i wzbogacania doświadczeń istotnych w procesie krystalizowania tożsamości zawodowej adeptów sztuki nauczania. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania ich kompetencji kluczowych w toku kształcenia akademickiego, które prowadzą do bycia samoświadomym profesjonalistą. Ponadto zaprezentowano innowacyjny model kształcenia nauczycieli, oparty na wdrażaniu zmian w środowisku edukacyjnym.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89420   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.021

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 26-40

Rights holder:

Copyright by Renata Michalak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Mar 12, 2018

Number of object content hits:

186

Number of object content views in PDF format

205

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94923

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information