Obiekt

Tytuł: Theory and practice in teacher’s professional development ; Teoria i praktyka pedagogiczna w rozwoju zawodowym nauczyciela

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Theory and practice in teacher’s professional development  
Teoria i praktyka pedagogiczna w rozwoju zawodowym nauczyciela

Twórca:

Szempruch, Jolanta

Temat i słowa kluczowe:

pedagogical practice   pedagogical theory   professional   prefessional development   reflective practitioner   researcher   teacher  
badacz   nauczyciel   praktyka pedagogiczna   prefesjonalista   refleksyjny praktyk   rozwój zawodowy   teoria pedagogiczna

Abstrakt:

The text deals with the importance of theory and pedagogical practice in teacher’s professional development. It shows the specifics of professional development and the role of the teacher’s individual effort to learn at every stage of his development. The paper exposes the relationship that arises between theory and pedagogical practice, and emphasises the need for performing activities that are different then previous activities, due to a new social and educational situation. Recognizing these relationships leads to the emergence of pedagogical theory as the intellectual basis for the teacher’s practice and practice as the source of theoretical pedagogical knowledge and the place where theoretical constructs are verified. An important element of the analysis is the importance of pedagogical knowledge and practice achieved in various roles: teachers as researchers, reflective practitioners and professionals. Finally, the paper emphasises the need for flexibility of the teacher’s work, his ability to reflect on it, its effects and context, and understanding of these activities and of inspiration to create a vision of change. Those skills are regarded as important determinants of professional development.  

Tekst dotyczy znaczenia teorii i praktyki pedagogicznej w rozwoju zawodowym nauczyciela; ukazuje specyfikę rozwoju zawodowego i rolę indywidualnego wysiłku nauczyciela nastawionego na uczenie się w każdym stadium tego rozwoju; eksponuje zależności zachodzące między teorią a praktyką pedagogiczną, postulując konieczność innego niż dotychczas działania w nowej sytuacji społecznej i edukacyjnej. Namysł nad tymi zależnościami prowadzi do ukazania teorii pedagogicznej jako intelektualnej podstawy działania nauczyciela oraz praktyki jako źródła teoretycznej wiedzy pedagogicznej i miejsca weryfikacji konstruktów teoretycznych. Ważnym elementem prowadzonych analiz jest ukazanie znaczenia wiedzy i praktyki pedagogicznej w funkcjonowaniu nauczycieli – badaczy, refleksyjnych praktyków i profesjonalistów. W zakończeniu wyeksponowano potrzebę rozwoju elastyczności działania nauczyciela, umiejętności dokonywania refleksji nad jego przebiegiem, efektami i kontekstem oraz rozumienia przebiegu tych działań i inspiracji do tworzenia wizji zmiany jako ważnych elementów rozwoju zawodowego.

Wydawca:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2018

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89419   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.020

Język:

pol

Powiązanie:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 15-25

Właściciel praw:

Copyright by Jolanta Szempruch

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

4 lis 2020

Data dodania obiektu:

12 mar 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 593

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1704

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94922

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji