PLMET:

click here to follow the link

Title:

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych w latach 2001-2011. Funkcjonowanie i analiza skuteczności

Creator:

Olejnik, Maciej

Subject and Keywords:

Trójstronna Komisja ds.Społeczno-Gospodarczych ; dialog społeczny ; Związki zawodowe ; organizacje pracodawców ; Pakiet Działań Antykryzysowych ; partnerstwo społeczne

Abstract:

Celem artykułu było zbadanie efektywności działania Trójstronnej Komisji ds. Dialogu Społecznego [TK] w pierwszych dziesięciu latach istnienia ustawy regulującej sposób jej funkcjonowania (2001-2011). W artykule wykazano, że TK była skutecznym organem, zdolnym do rozwiązywania egzystencjalnych problemów państwa jedynie w latach 2002-2003. W artykule dowiedziono, że wysoka efektywność działania komisji była zależna od tego czy przewodniczący TK – którym zgodnie z ustawą jest członek rządu – ma silne umocowanie polityczne w ramach rządu oraz od woli politycznej partii politycznych sprawujących władzę do współpracy z TK. Oba czynniki były wypełniane jedynie w latach 2002-2003. W pozostałym okresie nie były one spełniane, a rola TK sprowadzała się do wymiany informacji i poglądów pomiędzy rządem a związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Publisher:

Związek Pracodawców Polska Miedź

Date:

2012

Resource Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Source:

Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce?. Generalia i detale. Lublin, 2012.

Language:

pol

Relation:

ISBN 978-83-929260-4-7