Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja dla codzienności i przyszłości – przykłady innowacyjnych rozwiązań organizowania wspierania edukacji

Creator:

Bojarska, Natalia   Florek, Anna

Subject and Keywords:

edukacja   innowacje   organizacje pozarządowe   personalizacja   szkoła

Abstract:

Atrakcyjna szkoła, która pełni rolę lokalnego centrum aktywności, dba o potrzeby dziecka, rozwija pasję i zainteresowania, jest odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się świata i potrzeb rynku pracy. Zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania wspierające edukację może spowodować takie efekty. W wyniku badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja w ramach projektu „Współpraca na rzecz dobrej edukacji”, finansowanego przez Fundację PZU, przeprowadzono analizę różnych rozwiązań edukacyjnych wdrażanych w szkołach i organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji. Zastosowane rozwiązania wskazują na istotny kierunek innowacji w edukacji – uznanie subiektywności młodego człowieka i indywidualizację działań ukierunkowanych na niego. Mają one na celu stworzenie środowiska i możliwości nie tylko do rozwoju intelektualnego, lecz także dla rozwijania osobistych, interpersonalnych i międzykulturowych kompetencji przydatnych w życiu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.230

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 283-292

Rights holder:

Copyright by Natalia Bojarska   Copyright by Anna Florek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.