Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Refleksyjność i refleksja z perspektywy nauczycieli wczesnej edukacji – doniesienie z badań własnych

Creator:

Szymczak, Joanna

Subject and Keywords:

badania migawkowe   badania porównawcze   metoda przypadków kontrastujących   perspektywa nauczycieli wczesnej edukacji   refleksja   refleksyjność   teoria ugruntowana Kathy Charmaz   wywiad epizodyczny

Abstract:

Artykuł przedstawia wnioski skonstruowane dzięki zrealizowanemu projektowi badawczemu oraz rekomendacje dla praktyki edukacyjnej. Ukazuje również drogę dochodzenia do wyników, na podstawie których zbudowane zostały wnioski. Koncentruje się na określonych metodologicznych aspektach tej drogi. Wskazuje interakcjonizm symboliczny i fenomenologię jako ramę teoretyczną dla przyjętej perspektywy badawczej, czyli punktu widzenia uczestników projektu – nauczycieli wczesnej edukacji. Akcentuje: metodę przypadków kontrastujących jako sposób doboru próby; wywiad epizodyczny jako sposób gromadzenia danych oraz metodologię teorii ugruntowanej w danych, z której korzystanow etapie analizowania materiału empirycznego. Nawiązuje do specyfiki badań migawkowych i badań porównawczych, czyli określa schemat zrealizowanego projektu. Sygnalizuje również efekty projektu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.227

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 233-243

Rights holder:

Copyright by Joanna Szymczak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.