Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kształtowanie refleksyjności studentów w przedsiębiorczym i badawczym modelu uniwersytetu

Creator:

Wiśniewska, Danuta

Subject and Keywords:

edukacja refleksyjna   model humboldtowski   model przedsiębiorczy   refleksyjność   szkolnictwo wyższe

Abstract:

Obecnie, na chwilę przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, wciąż aktualne pozostaje pytanie o to, czy mit uniwersytetu Humboldta całkowicie utraci w przyszłości na znaczeniu. Koniec XX wieku przyczynił się do kształtowania modelu przedsiębiorczego w uczelniach. Zmiany legislacyjne ukierunkowują natomiast reformy szkoły wyższej w kierunku modelu określanego jako model badawczy lub inaczej partnerski. W obliczu zaistniałych zmian istotne staje się ustalenie czy refleksyjność studentów i absolwentów uczelni jest brana pod uwagę w ramach założeń realizacji procesu kształcenia w szkołach wyższych ze względu na dominację kształtowania tej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne i pożądane na rynku pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.224

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 187-199

Rights holder:

Copyright by Danuta Wiśniewska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.