Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Coach, tutor... wychowawca

Creator:

Pękala, Joanna Ludwika

Subject and Keywords:

coach ; nauczyciel ; pedeutologia ; tutor ; wychowawca

Abstract:

Nauczanie niejedno ma imię, chociażby z uwagi na tak liczne jego formy. Procesy globalizacji i związane z nimi przemiany wartości we współczesnym świecie powodują redefinicję funkcji szkoły, a co za tym idzie – roli nauczyciela. Próbuje się w ten sposób nadać jego roli nowe znaczenia, przypisać jej inne niż dotychczasowe funkcje, czasem nawet usuwając z barków pedagogów zadania, które wcześniej były wprost tożsame z pojęciem nauczyciela. Czy pod ciężarem obco, lecz nowocześnie, brzmiących określeń: tutor, mentor, coach, nie ginie dziś archaicznie brzmiące określenie – wychowawca? Wyniki najnowszych badań pokazują, iż obecnie nauczyciele sami często niechętnie mówią o swoich powinnościach wychowawczych. Dlaczego? Wychowanie jest dziedziną, która potrzebuje szczególnego namysłu, nie jest łatwa do zdefiniowania, wymaga działania poprzedzonego refleksją.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.223

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 176-186

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Ludwika Pękala

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.