Object

Title: Reflective experience in daily education – the pragmatistic insight ; Doświadczenie refleksyjne w codzienności edukacyjnej – spojrzenie pragmatystyczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reflective experience in daily education – the pragmatistic insight  
Doświadczenie refleksyjne w codzienności edukacyjnej – spojrzenie pragmatystyczne

Creator:

Paszenda, Iwona

Subject and Keywords:

education   John Dewey   pragmatism   reflective experience   thinking  
doświadczenie refleksyjne   edukacja   John Dewey   myślenie   pragmatyzm

Abstract:

In the first part of the article the author presents main principles of pragmatism by referring to the literature on this subject. In the second part she decodes, points out and describes selected thoughts of the prominent philosopher and educator – John Dewey, which relate to the issue of reflective experience and thinking in daily education. The theses proposed by the representative of pragmatistic philosophy, recalled in the article, may be a source of instruction and inspiration for modern pedagogy providing a theoretical base for creating alternative models of education and upbringing.  

W pierwszej części artykułu jego autorka, odwołując się do literatury przedmiotu, przybliża główne założenia pragmatyzmu. W części drugiej odczytuje, wskazuje i opisuje wybrane myśli wybitnego filozofa i pedagoga – Johna Deweya, które odnoszą się do związków doświadczenia refleksyjnego i myślenia w codzienności edukacyjnej. Przywołane w niniejszym artykule tezy przedstawiciela filozofii pragmatycznej mogą stanowić źródło pouczeń i inspiracji dla pedagogiki współczesnej, dając teoretyczne podstawy do tworzenia alternatywnych projektów kształcenia i wychowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89343   ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.220

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 131-144

Rights holder:

Copyright by Iwona Paszenda

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jan 24, 2018

Number of object content hits:

983

Number of object content views in PDF format

1113

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94674

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information