Object

Title: Reflexion in everyday reality – perspective of pedagogy of person ; Refleksja w codzienności – perspektywa pedagogii osoby

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reflexion in everyday reality – perspective of pedagogy of person  
Refleksja w codzienności – perspektywa pedagogii osoby

Creator:

Starnawski, Witold

Subject and Keywords:

common experience   everyday reality   monotony   pedagogy   person   reflexion   routine  
codzienność   doświadczenie potoczne   monotonia   osoba   pedagogia   refleksja   rutyna

Abstract:

Common experience is the starting point in classical model of philosophy and in pedagogy as well. Everyday reality is a phenomenon of the human world and contains subjective components. The main elements of that phenomenon are: monotony, concreteness, directness, objectiveness, routine, automatism. Reflexion makes, that everyday events and processes change to environment of personal participation and activity. There are two type of reflexion: ontological and cognitive; both are important to create personal level of live. A man usually doesn’t recognize values in everyday reality, because of his lack of attention and too absorbing activity. The negative side of that reality is presented by the passivity or activism of the person and preference to stabilization customs and routine. The positive side – confirms realistic view, verifies his words, promises, declarations, gives firm foundation against subjectivism, doubts, uncertainty. Reflexion in everyday reality allows to recognize the deeper level of reality that is usually inaccessible to inattentive consciousness.  

Punktem wyjścia, zarówno w klasycznie rozumianej filozofii, jak i w pedagogice, jest doświadczenie potoczne. Codzienność jest fenomenem ze świata ludzkiego, jego głównymi elementami są: monotonia, konkretność, bezpośredniość, obiektywność, rutyna, automatyzm. Refleksja sprawia, że codzienne procesy i zdarzenia przemieniają się w środowisko uczestnictwa i działania osoby. Obydwa typy refleksji: ontyczna i poznawcza – są ważne dla tworzenia osobowego poziomu życia. Człowiek w codziennym życiu zwykle nie zauważa wartości ze względu na brak uwagi i zbyt absorbującą aktywność. Negatywna strona codzienności przejawia się w bierności lub aktywizmie osoby oraz w jej upodobaniu do stabilizacji, zwyczajów i rutyny. Pozytywna strona – utwierdza realistyczne nastawienie, uwiarygadnia słowa, obietnice, deklaracje, daje trwałe fundamenty chroniące przed subiektywizmem, wątpliwościami, niepewnością. Refleksja w codzienności pozwala dostrzec głębszy poziom rzeczywistości niedostępny dla nieuważnej świadomości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89338   ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.215

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 74-86

Rights holder:

Copyright by Witold Starnawski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jan 24, 2018

Number of object content hits:

196

Number of object content views in PDF format

211

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94669

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information