Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Refleksyjność człowieka wobec świata znaczeń

Creator:

Lubowicka, Grażyna

Subject and Keywords:

koło hermeneutyczne ; przynależność ; refleksja ; rozumienie

Abstract:

Tematem artykułu jest refleksja w rozumieniu własnej codzienności i zarazem w zapośredniczonym językowo rozumieniu siebie. Problem refleksji w rozumieniu codzienności podjęty jest z perspektywy hermeneutyki, która wywodzi się z tradycji Wilhelma Diltheya z modyfikacjami dokonanymi Martina Heideggera i Paula Ricoeura. Hermeneutyka ta uwzględnia współczesne koncepcje podkreślające dyskursywny, językowy wymiar całości społeczeństwa lub kultury. Bardziej szczegółowa analiza refleksji przeprowadzona zostaje w perspektywie hermeneutyki Ricoeura, który zastępuje pojęcie dyskursu kategorią tekstu oraz jego znaczenia (znaczeń). Dlatego też refleksja w codzienności staje się w jego ujęciu refleksją wobec świata znaczeń czy wobec tekstów. Celem artykułu jest wydobycie potencjału krytycznego refleksyjności, który w myśli Ricoeura zawiera się w napięciu między przynależnością i dystansem w rozumieniu siebie wobec tekstu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.214

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 62-73

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Grażyna Lubowicka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.