Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola refleksyjności w kontekście procesu autokreacji ludzi dorosłych

Creator:

Sladek, Anna

Subject and Keywords:

autokreacja   późna nowoczesność   refleksyjność

Abstract:

Refleksyjność nabrała istotnego znaczenia w późnej nowoczesności, z jednej strony jako cecha kultury, a z drugiej właściwość istotna dla rozwoju człowieka. Celem opracowania jest analiza pojęcia refleksyjności jako jednej z centralnych kategorii opisujących zamiany w późnej nowoczesności, a następnie na tym tle zarysowanie jej roli w procesie autokreacji ludzi dorosłych. Refleksyjność jest pojęciem stosunkowo nowym. Można w nim wyróżnić dwa podstawowe wymiary: poznawczy i zwrotny. Charakterystycznym rysem późnej nowoczesności jest przenikanie się obu wymiarów refleksyjności oraz akceptacja wielości sposobów jej rozumienia. Staje się ona wręcz niezbywalną kompetencją dorosłego człowieka w późnej nowoczesności wyzwalająca proces jego autokreacji. Z jednej strony refleksyjność wiąże się z podejmowaniem krytycznej refleksji nad własnym życiem i jego warunkami. Z drugiej strony jest ona cechą struktur społecznych czy wytworów kultury, które zwrotnie reorganizując życie człowieka, zmuszają go do reakcji, zastanowienia się, a czasem nawet do zmiany własnego życia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.213

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 47-61

Rights holder:

Copyright by Anna Sladek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.