Object

Title: Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach

Creator:

Helios, Joanna   Jedlecka, Wioletta

Subject and Keywords:

gender studies   feminism   freedom   equality   women's rights   weak gender   feminism trends  
feminizm   wolność   równość   prawa kobiet   słaba płeć   nurty feminizmu

Abstract:

Celem monografii jest pokazanie w jakich dziedzinach i w jakim zakresie, kierując się fundamentalnymi ideami feminizmu, tj. równością i wolnością, udało się przełożyć tezy dyskursu feministycznego na praktykę działania. Punktem wyjścia uczyniono analizę samego pojęcia feminizmu. Feminizm wywodzi się od łacińskiego słowa „femina”, czyli kobieta. Oznacza ruchy, ideologie i doktryny skupiające się wokół równości prawnej, politycznej oraz społecznej i wolności kobiet i mężczyzn. W kontekście feminizmu dokonano analizy dwóch zasad: „równości” i „wolności”. Żądanie równości było rozumiane historycznie jako wymaganie ażeby wszyscy obywatele mieli te same prawa i obowiązki. W feminizmie chodziło o równouprawnienie obydwu płci (żeńskiej i męskiej) pod względem prawnym, politycznym, społeczno – kulturowym i biologicznym. Wolność w feminizmie łączy się z wolnością wyboru (dla przykładu w zakresie antykoncepcji, praw reprodukcyjnych). W opracowaniu omówiono rozwój i przeobrażenia „słabej płci” w aspekcie historycznym, poczynając od starożytności, z uwzględnieniem założeń chrześcijaństwa, poprzez wieki średnie do czasów współczesnych. W książce zaprezentowano także podstawowe nurty feminizmu, tj. feminizm liberalny, radykalny i socjalistyczny i to im właśnie poświęcono najwięcej miejsca w rozważaniach. Od lat 60-tych XX wieku coraz trudniej jednak jest analizować feminizm w kategoriach wskazanego trójpodziału. Dlatego też monografia wskazuje nowe tradycje feministyczne takie jak: feminizm psychoanalityczny, feminizm postmodernistyczny, feminizm czarny i feminizm lesbijski czy ekofeminzim. W książce osobno odniesiono się do specyfiki polskiego feminizmu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Stefaniuk, Małgorzata. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89358   ISBN 978-83-65431-93-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 110)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Aug 24, 2022

In our library since:

Jan 28, 2018

Number of object content hits:

25 587

Number of object content views in PDF format

33822

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94661

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information