Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

W kierunku przemiany wewnętrznej. Refleksja jako biograficzny punkt zwrotny

Creator:

Żywczok, Alicja

Subject and Keywords:

autokorekta   autorefleksja   proces edukacyjny   przemiana wewnętrzna   refleksja   refleksyjność   samopoznanie

Abstract:

W artykule autorka podjęła problematykę refleksji pojmowanej jako refleksja naukowa (nad określonym zagadnieniem), refleksja krytyczna oraz autorefleksja prowadząca do samopoznania i autokorekty, czyli przemiany wewnętrznej. Ukazała znaczenie refleksji w rozwoju filo- i ontogenetycznym człowieka, modyfikacji jego zachowania, a zwłaszcza w prawidłowym procesie edukacyjnym. Analiza pojęcia refleksji, obowiązującego w naukach humanistycznych i społecznych, doprowadziła do wykazania różnic między refleksją a myśleniem, kontemplacją, introspekcją oraz koncentracją uwagi. Autorka zaakcentowała również współczesny problem niedoborów refleksyjności (ujmowanej jako dyspozycja psychiczna), związany m.in. z ekspansją technologii informatycznych, zakłóceniami harmonii emocjonalnej, moralnej, duchowej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także nieumiejętnością korzystania z dorobku kulturowego. Dostrzegając konieczność przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, zaprezentowała autorską propozycję kształtowania refleksyjności wychowanków/podopiecznych/uczniów w środowisku rodzinnym i instytucjonalnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.212

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 29-46

Rights holder:

Copyright by Alicja Żywczok

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.