Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mniejszość etniczna a mniejszość narodowa w Polsce – analiza porównawcza na przykładzie Łemków i Żydów

Creator:

Kuźnicka, Dominika

Subject and Keywords:

system uniwersalny   mniejszość etniczna   system regionalny   tożsamość kulturowa   mniejszość narodowa   prawa kulturowe   ochrona mniejszości   prawa mniejszości   prawa podstawowe

Abstract:

Masowe przemieszczanie się grup narodowych i etnicznych nie jest zjawiskiem nowym. Już I i II Rzeczpospolita charakteryzowała się współistnieniem różnorodnych grup etnicznych i narodowych na obszarze państwa. Wraz z rozwojem demokratycznego państwa prawa oraz wzrostem znaczenia realizacji i ochrony praw człowieka pojawiła się potrzeba uregulowania sytuacji prawnej obywateli różnych państw, przebywających czasowo bądź stale na obszarze państwa trzeciego. Stąd też, początkowo w systemie powszechnej ochrony, następnie ochrony regionalnej i wreszcie w systemie prawa polskiego, pojawiły się rozwiązania, których głównym celem była ochrona praw mniejszości. Ochrona poszczególnych mniejszości etnicznych i narodowych jest niezwykle istotna z punktu widzenia rozwoju kulturowego państw, zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom i wzmacniania pokojowych stosunków między państwami. Niezbędne jest zatem zapewnienie rzeczywistej ochrony członkom mniejszości i zagwarantowanie realizacji ich praw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dominika Kuźnicka

Autor opisu:

TK