Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obraz Polski i Polaków w oczach Arabów w latach 1994, 2015 i 2016

Creator:

Abou Saleh, Ziad

Subject and Keywords:

Polacy   egzystencja   Polka   stereotyp   integracja   Arab   rodzina

Abstract:

Artykuł dotyczy procesu integracji, akulturacji, edukacji oraz egzystencji mniejszości arabskiej w Polsce. Powstał na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w latach 1993, 2015 i 2016 wśród byłych studentów i doktorantów, a obecnie – imigrantów arabskiego pochodzenia. Ponad dwudziestoletni dystans czasowy dzielący różne etapy badań daje szansę na uchwycenie dynamiki zjawisk oraz ewolucji przekonań respondentów, ocen środowiska, w którym żyją, i własnych doświadczeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ziad Abou Saleh

Autor opisu:

TK