Object

Title: Territorial Autonomy in the European Mediterranean Countries ; Autonomia terytorialna w europejskich krajach śródziemnomorskich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Territorial Autonomy in the European Mediterranean Countries  
Autonomia terytorialna w europejskich krajach śródziemnomorskich

Creator:

Kuchciak, Anna

Subject and Keywords:

Mediterranean region   territorial autonomy   territorial system  
autonomia terytorialna   ustrój terytorialny   obszar śródziemnomorski

Abstract:

In the European part of the Mediterranean Sea area there are countries which provide their territorial units with the constitutional guarantee of autonomy. The article briefly highlights the reasons for these institutional solutions and shows their current functioning. The considerations of the article are an attempt to locate specific national examples in the broader geographical context, ie. the Mediterranean region and its historical legacy.  

W europejskiej części basenu Morza Śródziemnego zlokalizowane są państwa, które w swych ustawach zasadniczych zagwarantowały autonomię jednostkom terytorialnym wchodzącym w ich skład. Artykuł esencjonalnie naświetla przyczyny przyjęcia takich rozwiązań ustrojowych oraz ich obecne funkcjonowanie. Rozważania podejmują próbę umiejscowienia przykładów poszczególnych krajów w szerszym kontekście geograficznym – regionie śródziemnomorskim wraz z jego historyczną spuścizną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89237   ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Kuchciak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jan 11, 2018

Number of object content hits:

1 629

Number of object content views in PDF format

1940

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94629

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information