Object

Title: Minorities in humanitarian crises: reflections in the light of the report of the Special Rapporteur – Office of the High Commissioner for Human Rights to the General Assembly of the United Nations ; Mniejszości w sytuacjach kryzysów humanitarnych: refleksje w świetle raportu Specjalnego Sprawozdawcy Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Minorities in humanitarian crises: reflections in the light of the report of the Special Rapporteur – Office of the High Commissioner for Human Rights to the General Assembly of the United Nations  
Mniejszości w sytuacjach kryzysów humanitarnych: refleksje w świetle raportu Specjalnego Sprawozdawcy Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Creator:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata

Subject and Keywords:

minority rights   humanitarian crises   human rights  
kryzysy humanitarne   prawa człowieka   prawa mniejszości

Abstract:

This article forms a contribution to the ongoing scholarly debate on the issues concerning minorities in the situations of humanitarian crises. For the purpose of this article, it is assumed that problems affecting minorities in humanitarian crises are alarming. Specifically, the conflicts in various regions of the world have led to massive displacement of the population, and thus increasing wave of migration. In fact, as argued in this article if we take into account the arising global humanitarian crises, it is clearly seen that many people who are forced to leave their countries for fear of persecution are members of minority groups. Also, disasters may negatively affect the existence of minority groups because of their marginalization. Using as an example the findings from the report of the Special Rapporteur on the minority issues, it is a purpose of the present article to attract attention to what are the crucial questions for the further discussion about the minorities in the situations of humanitarian crises. The author shares the opinion that the international community must better recognize the vulnerability of minorities in crises situations, develop more effective mechanisms and strategies to protect the rights of minorities as well as invest more in responding to their basic humanitarian needs due to the international human rights law.  

Opracowanie niniejsze stanowi wkład w trwającą debatę naukową na temat kwestii dotyczących mniejszości w sytuacjach kryzysów humanitarnych. Problemy związane z mniejszościami w dobie narastających kryzysów humanitarnych są alarmujące. W szczególności konflikty, które mają miejsce w różnych regionach świata, doprowadziły do masowego wysiedlania ludności, a tym samym do postępującej fali migracji. Wiele osób zmuszonych do opuszczenia swoich krajów z obawy przed prześladowaniem należy do grup mniejszościowych. Także katastrofalne wydarzenia, takie jak klęski żywiołowe czy kataklizmy, mogą negatywnie wpływać na postrzeganie grup mniejszościowych, prowadząc do ich marginalizacji. Biorąc za przykład wyniki raportu Specjalnego Sprawozdawcy do spraw Mniejszości celem opracowania jest zwrócenie uwagi na kluczowe zagadnienia mogące stanowić przedmiot dalszej dyskusji na temat mniejszości w sytuacjach kryzysów humanitarnych. Autorka podziela opinię, że społeczność międzynarodowa powinna lepiej rozpoznać wrażliwość mniejszości w sytuacjach kryzysowych, opracować skuteczniejsze mechanizmy i strategie mające na celu ochronę praw mniejszości, a także zainwestować więcej w reagowanie na ich podstawowe potrzeby humanitarne zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89235   ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Beata Banach-Gutierrez

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 8, 2023

In our library since:

Jan 11, 2018

Number of object content hits:

347

Number of object content views in PDF format

382

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94627

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information