Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mniejszości w sytuacjach kryzysów humanitarnych: refleksje w świetle raportu Specjalnego Sprawozdawcy Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Creator:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata

Subject and Keywords:

kryzysy humanitarne ; prawa człowieka ; prawa mniejszości

Abstract:

Opracowanie niniejsze stanowi wkład w trwającą debatę naukową na temat kwestii dotyczących mniejszości w sytuacjach kryzysów humanitarnych. Problemy związane z mniejszościami w dobie narastających kryzysów humanitarnych są alarmujące. W szczególności konflikty, które mają miejsce w różnych regionach świata, doprowadziły do masowego wysiedlania ludności, a tym samym do postępującej fali migracji. Wiele osób zmuszonych do opuszczenia swoich krajów z obawy przed prześladowaniem należy do grup mniejszościowych. Także katastrofalne wydarzenia, takie jak klęski żywiołowe czy kataklizmy, mogą negatywnie wpływać na postrzeganie grup mniejszościowych, prowadząc do ich marginalizacji. Biorąc za przykład wyniki raportu Specjalnego Sprawozdawcy do spraw Mniejszości celem opracowania jest zwrócenie uwagi na kluczowe zagadnienia mogące stanowić przedmiot dalszej dyskusji na temat mniejszości w sytuacjach kryzysów humanitarnych. Autorka podziela opinię, że społeczność międzynarodowa powinna lepiej rozpoznać wrażliwość mniejszości w sytuacjach kryzysowych, opracować skuteczniejsze mechanizmy i strategie mające na celu ochronę praw mniejszości, a także zainwestować więcej w reagowanie na ich podstawowe potrzeby humanitarne zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red. ; Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-57-8

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Beata Banach-Gutierrez

Autor opisu:

TK