Object

Title: New rules for deduction of output tax by the amount of input tax arising from the purchase and exploitation of the vehicle in terms of rationalizing budget revenue from taxes on goods and services occurred after the economic crises ; Nowe zasady pomniejszania podatku należnego o wartość podatku naliczonego z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdu w warunkach racjonalizowania wpływów budżetowych z podatku od towarów i usług po zaistniałych kryzysach gospodarczych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

New rules for deduction of output tax by the amount of input tax arising from the purchase and exploitation of the vehicle in terms of rationalizing budget revenue from taxes on goods and services occurred after the economic crises  
Nowe zasady pomniejszania podatku należnego o wartość podatku naliczonego z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdu w warunkach racjonalizowania wpływów budżetowych z podatku od towarów i usług po zaistniałych kryzysach gospodarczych

Creator:

Skwierczyńska, Ewelina

Subject and Keywords:

VAT   personal goals   company car   the right to deduct   the principle of neutrality  
zasada neutralności   prawo do odliczenia   samochód firmowy   VAT   cele osobiste

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

This publication shows the shape of Polish legal regulations concerning the restriction of the right to deduct input VAT related to the acquisition and operation of vehicles by taxpayers of tax on goods and services, introduced after declining budget revenues from the tax on goods and services caused by, among others, economic crises. The author refers to the legal meaning of the terms “personal goals”, “goals other than economic activities” revealing abuses in the interpretation of the implemented regulations. Restrictions on the right to deduct break the basic mechanisms of the common system of value added tax and they are incompatible with the current Directive 112/2006/EC.  

Niniejsza publikacja ukazuje kształt polskich regulacji prawnych dotyczących ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem i eksploatacją samochodów przez podatników podatku od towarów i usług, wprowadzonych po spadku wpływów budżetowych z podatku od towarów i usług wywołanych m.in. kryzysami gospodarczymi. Autorka odwołuje się do legalnego znaczenia pojęć „cele osobiste”, „cele inne niż działalność gospodarcza”, ukazując nadużycia w interpretowaniu wprowadzonych regulacji. Ograniczenia w prawie do odliczenia łamią podstawowe mechanizmy wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i są niezgodne z obowiązującą dyrektywą 112/2006/WE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89229   ISBN 978-83-65431-41-7

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewelina Skwierczyńska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Feb 7, 2023

In our library since:

Jan 10, 2018

Number of object content hits:

311

Number of object content views in PDF format

445

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94612

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information