Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ kryzysu gospodarczego na płynność finansową przedsiębiorstw rolnych w Polsce

Creator:

Konopska-Struś, Emilia

Subject and Keywords:

płynność finansowa   rolnictwo   kryzys gospodarczy   przedsiębiorstwa rolne

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Kryzys gospodarczy stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze zarządzania płynnością finansową. Utrzymanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie w działalności gospodarczej każdego przedsiębiorstwa, w tym również rolnego. Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwach rolnych jest szczególnie trudne z uwagi na to, że proces produkcji nie pokrywa się w ich wypadku z procesem pracy, a produkcja jest silnie uzależniona od przyrody. Przychody ze sprzedaży mają charakter sezonowy, a wydatki ponoszone są przez cały rok. Artykuł przedstawia wyniki badań, wyjaśniające, w jakim stopniu kryzys gospodarczy wpłynął na płynność finansową polskich przedsiębiorstw rolnych funkcjonujących w różnych branżach. W artykule zaprezentowano przeciętne wartości wskaźników płynności przedsiębiorstw rolnych w podziale na grupy przedsiębiorstw zajmujących się uprawą roli oraz chowem i hodowlą zwierząt. Analiza wskaźników płynności tych przedsiębiorstw dowodzi, że zarówno w okresie kryzysu, jak i po jego zakończeniu wszystkie przedsiębiorstwa rolne, z wyjątkiem chowu drobiu, charakteryzowały się relatywnie wysoką płynnością finansową. Kryzys gospodarczy nie przyczynił się więc do obniżenia płynności finansowej większości przedsiębiorstw rolnych. Można nawet sformułować wniosek, że przedsiębiorcy rolni w okresie kryzysu dążyli do utrzymywania stosunkowo wysokiego stanu środków finansowych, co z kolei może mieć negatywny wpływ na ich przyszłą sytuację ekonomiczną, gdyż tylko aktywa zaangażowane w działalność gospodarczą przynoszą w perspektywie zyski.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-41-7

Language:

eng   pol

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Emilia Konopska-Struś

Autor opisu:

TK