Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza efektywności finansowej szkolnictwa wyższego państw Unii Europejskiej – podejście nieparametryczne

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna ; Mościbrodzka, Monika

Subject and Keywords:

efektywność finansowa ; Unia Europejska ; szkolnictwo wyższe ; metody nieparametryczne

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

W artykule tym została przedstawiona próba analizy efektywności finansowej szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem nieparametrycznej metody DEA. W tym celu dla wybranych cech ilościowych mogących opisywać tę efektywność, skonstruowano odpowiednie modele wejścia/wyjścia. Badaniem objęto dwa lata akademickie i 27 krajów Unii Europejskiej. Na podstawie uzyskanych wyników został stworzony ranking państw członkowskich pod względem efektywności finansowej uczelni wyższych. Jest to pierwsza próba całościowej analizy efektywności finansowej w obszarze szkolnictwa wyższego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-41-7

Language:

eng ; pol

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 2) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Ćwiąkała-Małys, Monika Mościbrodzka

Autor opisu:

TK