Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dom rodzinny jako przestrzeń kształtowania tożsamości

Creator:

Turska, Elżbieta

Subject and Keywords:

dom rodzinny ; osoby znaczące ; środowisko społeczne ; tożsamość

Abstract:

Na kształtowanie tożsamości człowieka wpływa wiele czynników wywodzących się zarówno z otoczenia społecznego, jak i związanych z aktywnością własną. Szukanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” rozpoczyna się od identyfikacji z osobami znaczącymi, pochodzącymi z najbliższych kręgów społecznych odniesień. Z badań przeprowadzonych w grupie 364 studentów pedagogiki wynika, że dla większości respondentów dom rodzinny ma fundamentalne znaczenie w kreowaniu tożsamości. Atmosfera domu rodzinnego, relacje z rodzicami, rodzeństwem, babciami, dziadkami, a także dalszą rodziną (wujostwem, kuzynostwem) to czynniki, które zdaniem badanych w znaczącym stopniu wpłynęły na proces budowania ich tożsamości. Znajomość historii rodziny pochodzenia, świadomość otrzymanego dziedzictwa przy akceptacji zalet i krytycznym stosunku do wad pozwala na autentyczne i głębokie zakorzenienie tożsamości w rodzinie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-29-3

DOI:

10.346166/22.19.085

Language:

pol

Relation:

Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, s. 19-30

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Elżbieta Turska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.