Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań i realizowane w niej programy dydaktyczne oraz ich edukacyjny potencjał

Creator:

Sanecka, Anna

Subject and Keywords:

dialog ; Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań ; projekt edukacyjny ; religia ; spotkanie ; wieloreligijność ; wyznanie

Abstract:

Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań od osiemnastu lat jest miejscem realizacji różnych projektów edukacyjnych. Jedne z nich kładą większy nacisk na prezentację obecnych w Dzielnicy religii i wyznań, inne skupiają się na zagadnieniach dialogu międzyreligijnego. Wszystkie mają jednak pewne wspólne cechy: 1) przekazują treści edukacyjne na temat różnych wyznań i religii – innych niż wyznanie czy religia uczestników projektów, a czasem na temat ich własnego, ale umiarkowanie poznanego wyznania, 2) zwracają uwagę na obecność religii – i to w wydaniu pluralistycznym – w przestrzeni publicznej oraz 3) uczą otwartości i szacunku w stosunku do innych światopoglądów, systemów wartości i sposobów życia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 265-275

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Sanecka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.