Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstruowanie narracyjnej tożsamości religijnej dziecka w koncepcji Sofii Cavalletti elementem edukacji inkluzyjnej

Creator:

Surma, Barbara

Subject and Keywords:

edukacja religijna ; inkluzja ; koncepcja wychowania religijnego Sofii Cavalletti ; konstruktywizm ; narracja ; pedagogika Marii Montessori

Abstract:

Zmiana interpretacyjna koncepcji człowieka, w której zakłada się podmiotowość jednostki, jej ciągłą zmianę w stawaniu się osobą oraz aktywność w konstruowaniu własnego rozwoju, relacji z innymi i zmieniającym się światem, wytycza również nowe kierunki przemian we współczesnej edukacji, w tym religijnej. Podstawą podmiotowości, a zarazem celem edukacji jest rozwój człowieka jako osoby wraz z jego wolnym ja. Samookreślanie, kształtowanie tożsamości własnego ja odbywa się we współdziałaniu z rzeczywistością, którą człowiek sam współokreśla i równocześnie wtórnie na nią oddziałuje. Nadawanie znaczenia ja osoby warunkuje przyszłe jego działania. Zrozumienie siebie i świata wynika z przyjęcia dwóch pewników: egzystencji wypowiadania się swojej grupy, z którą się identyfikuje, oraz egzystencji indywidualnego punktu widzenia tych wypowiedzi. Egzemplifikacją kategorii narracji i konstruktywizmu w edukacji religijnej, która może być propozycją edukacji inkluzywnej, jest włoska koncepcja Sofii Cavalletti, której wybrane założenia są przedmiotem powyższej analizy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 234-243

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Barbara Surma

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.