Object

Title: „Forgotten dimension in the lives and experiences”? Spirituality and religiosity of an adult with intellectual disability in a research context ; „Zapomniany wymiar doświadczeń”? Duchowość i religijność dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście badawczym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Forgotten dimension in the lives and experiences”? Spirituality and religiosity of an adult with intellectual disability in a research context  
„Zapomniany wymiar doświadczeń”? Duchowość i religijność dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście badawczym

Creator:

Jakubas, Agata

Subject and Keywords:

adulthood   inclusion   intellectual disability   religious education   religiousity   special education   spirituality  
dorosłość   duchowość   edukacja religijna   inkluzja   niepełnosprawność intelektualna   pedagogika specjalna   religijność

Abstract:

The history of reshaping social status of a person with intellectual disability indicates to prolonged denial of having a „religious” or „spiritual” sphere of life – however it was defined. Contemporary socio-cultural context also creates ambiguous terms for revaluating mentioned areas. There grows a number of publications dedicated to the idea of inclusive religious education, which connects catechization and newest pedagogical advances. Significantly less papers consider the voice of adults with intellectual disability. Fulfilling this epistemic gap would help to explore the unknown dimensions of needs of people with intellectual disabilities. The overview of chosen publications allowed to reflect on this theme. It also initiated some thoughts on relations between the notions of „religiousity”, „spirituality” and „inclusion”.  

Historia kształtowania pozycji osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni publicznej wiedzie przez długotrwałe odmawianie prawa do posiadania sfer „religijnej” czy „duchowej” – jakkolwiek bywały one definiowane. Również współczesny kontekst kulturowo-społeczny tworzy niejednoznaczne warunki dla ich uznania. Wzrasta liczba opracowań teoretyczno-metodycznych poświęconych idei inkluzyjnej edukacji religijnej, łączącej działalność katechetyczną z najnowszymi wytycznymi pedagogiki specjalnej. Nieliczne publikacje, biorące pod uwagę głos osób zainteresowanych, obnażają jednak utrzymującą się „lukę poznawczą”, której wypełnienie mogłoby przynieść pewne korzyści wspomnianej populacji. Przegląd wybranych pozycji badawczych umożliwił wskazanie niektórych aspektów duchowości i religijności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W świetle wyłaniającego się dyskursu zainicjowana została refleksja na temat relacji pomiędzy kategoriami duchowości, religijności i inkluzji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89171   ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 217-233

Rights holder:

Copyright by Agata Jakubas

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 3, 2018

Number of object content hits:

271

Number of object content views in PDF format

305

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94573

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information