Object

Title: Individual religiosity as a tool of exclusion. Overcoming the projection – the task for religious education ; Indywidualna religijność narzędziem wykluczenia. Przezwyciężanie projekcji celem religijnej edukacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Individual religiosity as a tool of exclusion. Overcoming the projection – the task for religious education  
Indywidualna religijność narzędziem wykluczenia. Przezwyciężanie projekcji celem religijnej edukacji

Creator:

Molenda, Andrzej

Subject and Keywords:

ecclesiogenic neuroses   image of God   mature religiosity  
dojrzałość religijna   nerwice eklezjogenne   obraz Boga

Abstract:

Religious education should not strengthen the projection but its important role is to help in overcoming the projection in order to shape more mature forms of religiosity. In this process, it is important to identify the elements of immature religiosity such as motivation based on fears, a threatening image of God, a disability to discriminate relevant elements from the irrelevant ones in individual religiosity. In the work on changing the elements in question, it is essential to pay attention to the difference between the parent and God, especially as far as the requirements and punishments are concerned; and to the appropriate identification of the aim of individual religiosity and the means to achieve the objective. This article is the result of 27 years of the author’s work, involving assistance to individuals in shaping more mature forms of their religiosity.  

Edukacja religijna nie powinna wzmacniać projekcji. Ważną jej rolą jest pomoc w przezwyciężaniu projekcji w celu kształtowania bardziej dojrzałych form religijności. W procesie tym ważne jest identyfikowanie elementów niedojrzałej religijności, takich jak motywacje lękowe, zagrażający obraz Boga, czy też nieodróżnianie elementów istotnych od nieistotnych w indywidualnej religijności. W pracy nad zmianą wymienionych elementów istotne jest zwracanie uwagi na różnice między rodzicem a Bogiem, szczególnie w temacie wymagań i kar, oraz właściwe identyfikowanie celów indywidualnej religiności, i środków do niej prowadzących. Artykuł jest owocem dwudziestosiedmioletniej pracy autora polegającej na pomocy osobom w kształtowaniu bardziej dojrzałych form religijności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89170   ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 208-216

Rights holder:

Copyright by Andrzej Molenda

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Aug 8, 2022

In our library since:

Jan 3, 2018

Number of object content hits:

211

Number of object content views in PDF format

262

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94572

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information