Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Indywidualna religijność narzędziem wykluczenia. Przezwyciężanie projekcji celem religijnej edukacji

Creator:

Molenda, Andrzej

Subject and Keywords:

dojrzałość religijna ; nerwice eklezjogenne ; obraz Boga

Abstract:

Edukacja religijna nie powinna wzmacniać projekcji. Ważną jej rolą jest pomoc w przezwyciężaniu projekcji w celu kształtowania bardziej dojrzałych form religijności. W procesie tym ważne jest identyfikowanie elementów niedojrzałej religijności, takich jak motywacje lękowe, zagrażający obraz Boga, czy też nieodróżnianie elementów istotnych od nieistotnych w indywidualnej religijności. W pracy nad zmianą wymienionych elementów istotne jest zwracanie uwagi na różnice między rodzicem a Bogiem, szczególnie w temacie wymagań i kar, oraz właściwe identyfikowanie celów indywidualnej religiności, i środków do niej prowadzących. Artykuł jest owocem dwudziestosiedmioletniej pracy autora polegającej na pomocy osobom w kształtowaniu bardziej dojrzałych form religijności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 208-216

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Andrzej Molenda

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.