Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

(Po)wolna edukacja religijna

Creator:

Dąbrowski, Szymon

Subject and Keywords:

alternatywa edukacyjna ; krytyczna edukacja religijna ; pedagogika religii ; slow education ; slow life

Abstract:

Tekst jest próbą ukazania tego, jak założenia myśli slow eduaction, i szerzej – slow life, mogą stać się realną alternatywą dla obecnego stanu edukacji religijnej w polskiej szkole. To poszukiwanie możliwości wyjścia z dzisiejszego kryzysu, w który popadła szkolna edukacja religijna, jak również widzenie potrzeby i potencjału edukacji religijnej względem wyzwań globalnego społeczeństwa. W tekście mowa jest także o promocji jawnej, lecz krytycznie uprawianej edukacji aksjologicznej, która w paradygmacie edukacji neoliberalnej została zmarginalizowana bądź wyrugowana, a jej konieczność dostrzegana jest nie tylko na gruncie badań pedagogicznych, lecz także w przestrzeni szeroko rozumianych nauk społecznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 137-157

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Szymon Dąbrowski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.