Object

Title: Dimensions of religious fundamentalism in theoretical perspective ; Wymiary fundamentalizmu religijnego w ujęciu teoretycznym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dimensions of religious fundamentalism in theoretical perspective  
Wymiary fundamentalizmu religijnego w ujęciu teoretycznym

Creator:

Włodarczyk, Rafał

Subject and Keywords:

ideology   religious fundamentalism   social movements   theory of fundamentalism  
ideologia   fundamentalizm religijny   teoria fundamentalizmu   ruchy społeczne

Abstract:

The article contains an overview of selected researcher positions that make up the theory of religious fundamentalism – religious studies researchers, sociologists, political scientists and philosophers, representatives of western and Polish academic centers. Differences and divergences between their points of view the article’s author sees as value. This gives us a multifold, deepened and advanced understanding of the phenomenon, as well as an insight into which dimensions of this phenomenon is discussed and negotiated in theory of fundamentalism. Such understanding of phenomenon of fundamentalism can be useful for pedagogy of religion and general pedagogy, as referred to in the article’s conclusions.  

W swej zasadniczej części artykuł zawiera przegląd wybranych stanowisk badaczy zaangażowanych w tworzenie teorii fundamentalizmu religijnego – religioznawców, socjologów, politologów i filozofów, przedstawicieli zachodnich i polskich ośrodków akademickich. Różnice i rozbieżności między proponowanywmi przez nich podejściami do zagadnienia autor artykułu postrzega jako walor, dają nam one bowiem wielostronne, pogłębione i zaawansowane rozumienie tego fenomenu oraz orientację, które wymiary i dlaczego obiektu teorii fundamentalizmu są dyskutowane i negocjowane. Takie rozumienie fundamentalizmu stanowi o przydatności jego pojęcia dla pedagogiki religii i pedagogiki ogólnej, o czym jest mowa w zakończeniu artykułu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89158   ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 15-36

Rights holder:

Copyright by Rafał Włodarczyk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 3, 2018

Number of object content hits:

802

Number of object content views in PDF format

880

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94560

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information