Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wymiary fundamentalizmu religijnego w ujęciu teoretycznym

Creator:

Włodarczyk, Rafał

Subject and Keywords:

ideologia ; fundamentalizm religijny ; teoria fundamentalizmu ; ruchy społeczne

Abstract:

W swej zasadniczej części artykuł zawiera przegląd wybranych stanowisk badaczy zaangażowanych w tworzenie teorii fundamentalizmu religijnego – religioznawców, socjologów, politologów i filozofów, przedstawicieli zachodnich i polskich ośrodków akademickich. Różnice i rozbieżności między proponowanywmi przez nich podejściami do zagadnienia autor artykułu postrzega jako walor, dają nam one bowiem wielostronne, pogłębione i zaawansowane rozumienie tego fenomenu oraz orientację, które wymiary i dlaczego obiektu teorii fundamentalizmu są dyskutowane i negocjowane. Takie rozumienie fundamentalizmu stanowi o przydatności jego pojęcia dla pedagogiki religii i pedagogiki ogólnej, o czym jest mowa w zakończeniu artykułu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 15-36

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Rafał Włodarczyk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.