Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcje Fryderyka Nietzschego dotyczące poszerzenia wiedzy prawnika w świetle aktualnych tendencji w prawie

Alternative title:

Friedrich Nietzsche on broadening a lawyer’s knowledge in light of current legal trends

Creator:

Przybytek, Piotr   Przybytek, Paweł

Subject and Keywords:

edukacja prawna   prawo   filozofia   Nietzsche, Friedrich (1844-1900)   psychologia

Description:

Tyt. zeszytu: Przemoc w prawie i polityce = Violence in law and politics

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydawnictwo Beta-Druk

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Spychalska, Aleksandra. Red.   Sadowa, Katarzyna. Red.

Date:

2007-

Date issued:

2017

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-11-6

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm