Object

Title: The role of the teacher of early childhood education in reducing the stress of start of school education by children six years old ; Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niwelowaniu stresu związanego z podjęciem nauki szkolnej przez dzieci 6-letnie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of the teacher of early childhood education in reducing the stress of start of school education by children six years old  
Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niwelowaniu stresu związanego z podjęciem nauki szkolnej przez dzieci 6-letnie

Creator:

Musiał, Ewa

Subject and Keywords:

child   school education   stress adaptation   teacher  
dzieci   edukacja szkolna   nauczyciel   stres adaptacyjny

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

The younger school age is one of the critical moments in terms of experiencing stress. Due to the transition from pre-school to school environment, increased learning requirements, progressive competency acquisition (reading, writing, counting), reduced fun activities. Going to school is social ennoblement, but it can not be forgotten that this new situation puts children in the need to enter into diverse interactions in the classroom, school, peers, teachers and other school staff, and with the same As a pupil is staying in a group for extended moments of time requires a classroom activity is a difficult task for a small children. There are many problems that he can not always cope with. For this reason, it is experiencing increased stress. Symptoms of stress in children are varied, especially stress manifested by physiological, behavioral (emotional, behavioral) and cognitive symptoms. Individualization of work with a six-year-old minimizes the negative effects of exceeding the school threshold, decreases the level of stress experienced by the child. In addition, stimulating the development of a small pupil, through his subjective treatment, directly leads to the creation of conditions in the school space in which the child as an active and creative individual has the opportunity to meet his or her needs.  

Młodszy wiek szkolny stanowi jeden z krytycznych okresów pod względem doświadczania stresu, m.in. ze względu na przejście dziecka ze środowiska przedszkolnego do szkolnego, zwiększenie wymagań związanych z nauką, nabywanie progresywnych kompetencji (czytania, pisania, liczenia), ograniczenie aktywności o charakterze zabawy. Pójście do szkoły wiąże się z powagą i nobilitacją społeczną, nie można jednak zapomnieć, że ta nowa sytuacja stawia przed dziećmi konieczność wchodzenia w różnorodne interakcje w klasie, z rówieśnikami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także z samym sobą jako osobą uczącą się. Przebywanie w grupie przez czas, jaki wymagają zajęcia lekcyjne, to trudne zadanie dla małego ucznia. Powstaje wtedy wiele problemów, z którymi nie zawsze potrafi on sobie poradzić. Z tego powodu często doznaje nasilonego stresu. Objawy stresu u dzieci bywają rozmaite, przede wszystkim są to symptomy fizjologiczne, behawioralne (zmiany w zachowaniu dziecka), emocjonalne i poznawcze. Indywidualizacja pracy z sześciolatkiem minimalizuje negatywne skutki przekroczenia progu szkolnego i obniża poziom przeżywanego przez niego stresu. Dodatkowo stymulowanie rozwoju małego ucznia poprzez jego podmiotowe traktowanie prowadzi bezpośrednio do stworzenia w przestrzeni szkolnej warunków, w których dziecko, jako jednostka aktywna i twórcza, ma możliwość zaspokojenia swoich potrzeb.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89111   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.053

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 201-215

Rights holder:

Copyright by Ewa Musiał

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Dec 21, 2017

Number of object content hits:

828

Number of object content views in PDF format

1038

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94501

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information