Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stawianie stałych granic zachowania – obszar (nie)kompetencji rodziców

Creator:

Mitręga, Anna

Subject and Keywords:

kompetencje rodziców ; komunikacja ; stałe granice zachowania

Abstract:

Stawianie stałych granic zachowania jest jednym z zasadniczych warunków aranżowania bezpiecznego otoczenia wychowawczego dziecka. Stałe, jasne przekazy dotyczące reguł i zasad regulujących funkcjonowanie ludzi w swoim środowisku umożliwiają swobodne i bezpieczne drogi rozwoju. Analizując kompetencje rodziców w kontekście teoretycznym, można zauważyć, że jedną z najtrudniejszych rodzicielskich powinności jest równoważenie przeciwstawnych dążeń dziecka do bliskości i nieskrępowanej eksploracji. Problemem podjętym w opracowaniu jest świadomość konieczności stawiania stałych granic, praktyczna umiejętność definiowania reguł, ekspresji emocji i zachowań, utrzymanie jednoznacznych zasad oraz zdolność do konsekwencji. Wiele dodatkowych czynników zewnętrznych utrudnia rodzicom zapewnienie stałości zasad, ich czytelności i sensu. Materiał badawczy pochodzi ze spotkań z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym we wrocławskich placówkach. Grupa badanych dobrowolnie uczestniczyła w warsztatach, których cel dotyczył stawiania granic. Jednocześnie rodzice wzięli udział w wywiadach pogłębionych, koncentrujących się na postawionych problemach. Zebrane dane empiryczne umożliwiły opis rodzicielskich kompetencji, a także perspektywę ich doskonalenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.052

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 187-199

Rights holder:

Copyright by Anna Mitręga

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.