Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Od edukowania do rodzicielskiego działania. O dostrzeganiu problemów, gotowości poszukiwania rozwiązań i podejmowaniu ryzyka w edukacji szkolnej dziecka

Creator:

Lulek, Barbara

Subject and Keywords:

dzieci   edukacja   rodzina   szkoła

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

Zachodzące zmiany społeczne i kulturowe sprawiają, że podmiotom coraz trudniej przychodzi działać samodzielnie. Także w odniesieniu do realizacji procesu kształcenia i wychowania młodego pokolenia odizolowanie się rodziców i nauczycieli od siebie nie jest rozwiązaniem sprzyjającym efektywności działań. Coraz powszechniej akcentuje się znaczenie wspólnego podejmowania decyzji – rzeczywistego współdecydowania o ważnych kwestiach edukacyjnych oraz partnerstwa edukacyjnego. Prezentowany artykuł jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym. Autorka prezentuje wyniki badań prowadzonych w szkołach podstawowych województwa podkarpackiego w latach 2013–2015. Dokonuje kategoryzacji rodzicielskich aktywności i umiejscawia je na skali partycypacji edukacyjnej. Autorka, wyodrębniając obszary rodzicielskiego zaangażowania, wskazuje, że niewystarczające jest odwoływanie się do posiadanej przez rodziców wiedzy – często potocznej i niekompletnej na temat współpracy, partnerstwa bądź dialogu. Podejmuje także próbę wskazania praktycznych rozwiązań umożliwiających edukacyjne współbycie rodziców z pedagogami i społecznością lokalną. To swoista rodzicielska droga pomiędzy praxis a techne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.051

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 175-186

Rights holder:

Copyright by Barbara Lulek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.