Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Emocjonalność dziecka w wieku przedszkolnym a jego gotowość szkolna

Creator:

Dmochowska, Halina

Subject and Keywords:

emocje ; emocjonalność ; dojrzałość szkolna ; dziecko w wieku przedszkolnym ; dziecko w wieku wczesnoszkolnym

Abstract:

Emocje, czy to dzieci czy dorosłych, to temat wielu rozważań zarówno pedagogów, psychologów, jak i rodziców. W tekście poruszono problem gotowości emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym do podejmowania zadań wynikających z obowiązku szkolnego. Próg przedszkole – szkoła jest dla dziecka ogromnym wyzwaniem. Zmiana roli społecznej z przedszkolaka na ucznia wymaga adekwatnego poziomu rozwoju psychofizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społeczno-emocjonalnego. Osiągnięcia szkolne dziecka, lecz też niepowodzenia, uwarunkowane są w ogromnej mierze jego stanem emocjonalnym. Rolą dorosłych – nauczycieli i rodziców – jest wspomaganie dziecka w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.044

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 85-99

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Halina Dmochowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.