Object

Title: The place and role of the Kashubian language in the education system ; Miejsce i rola języka kaszubskiego w systemie nauczania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The place and role of the Kashubian language in the education system  
Miejsce i rola języka kaszubskiego w systemie nauczania

Creator:

Czaja, Michalina

Subject and Keywords:

bilingualism   Kashubian culture   Kashubian language   Kashubian traditions   teaching Kashubian language  
bilingwizm   dwujęzyczność   język kaszubski   kultura kaszubska   nauczanie języka kaszubskiego   tradycje kaszubskie

Description:

Tom składa się z czterech rozdziałów, które odzwierciedlającą główne wątki dyskusji nad uwarunkowaniami poznawania przez dzieci świata i swoich możliwości.

Abstract:

The aim of the article is to familiar with problems connected with intercultural aspects of transfer Kashubian language. There are taken under consideration not only transmissions of Kashubian language between generations, input teaching of Kashubian language at schools, schedule of teaching Kashubian language but also the educational situation Kashubian child in bilingual conditions. The article presents place and role of Kashubian language in educational system through family meaning, as a range balancing attempts to unify the state and to show that knowledge of the Kashubian strengthens family ties. With the introduction of the Kashubian language to schools it has a chance to survive and even growth.  

Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć problemy związane z interkulturowymi aspektami przekazu języka kaszubskiego. Poruszone zostaną kwestie: przekazywania języka kaszubskiego między pokoleniami, wprowadzania nauczania języka kaszubskiego do szkół, podręczników do nauki tego języka oraz sytuacji edukacyjnej dziecka kaszubskiego w warunkach bilingwizmu. Celem referatu jest pokazanie miejsca i roli języka kaszubskiego w systemie nauczania poprzez znaczenie rodziny jako środowiska równoważącego próby unifikacji państwowej oraz ukazanie, że znajomość języka kaszubskiego zacieśnia więzy rodzinne. Dzięki wprowadzeniu mowy kaszubskiej do szkół ma ona szansę na przetrwanie, a nawet rozwój.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89100   ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.043

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 71-84

Rights holder:

Copyright by Michalina Czaja

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Dec 20, 2017

Number of object content hits:

262

Number of object content views in PDF format

303

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94488

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information