Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Utopia wojny, czyli o dobru, które ją sprowadza, i edukacji, która jej służy

Creator:

Rejman, Konrad

Subject and Keywords:

edukacja ; filozofia wojny ; pokój ; utopia ; wojna

Abstract:

Utopiści są w stanie poświęcić wiele i na wiele się zgodzić, aby zrealizować swoje wizje, doprowadzając do zaistnienia nowego ładu. Aby zastąpić istniejący porządek nową jakością, zwolennicy utopii sięgają po rozmaite argumenty, nie wykluczając przemocy. Ta zaś może przyjąć formę ekstremalną, której jedną z urzeczywistnień może być wojna. Destrukcyjność wojny można zaś potraktować dwojako, jako zapowiedź nadchodzącego nowego porządku, ale też jako utopię samą w sobie. W tym artykule zastanawiam się nad przy- czynami nieusuwalności wojny ze struktur rzeczywistości i naszej względem niej uległości. Przyczyn takiego stanu doszukuję się w edukacji i w dobru, obie te dziedziny uczą nas bowiem uległości względem wojny. Obie zatem traktuję jako źródła wojen. Podejmuję też próbę zbadania relacji pomiędzy kategoriami wojny, utopii i edukacji. Ulegamy wojnie, bo jest obietnicą nadejścia lepszego świata – taką opowieść przekazuje nam edukacja. Ulegamy wojnie, bo jest obietnicą większego dobra.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.135

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 80-95.

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Konrad Rejman

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.